Ukryte składniki w Twojej żywności

CO SIĘ KRYJE W TWOIM JEDZENIU?

Sprawdź, które produkty zawierają ukryty składnik

 
 
WARZYWA
Badania przeprowadzone przez WeWorld w rejonie AgroPontino (Lazio, Włochy) rzucają światło na nieludzkie warunki, które są codziennością dla pracowników i pracownic na plantacjach. Podczas badania stwierdzono łamanie praw pracowniczych, brak wypłat lub zbyt niskie wynagrodzenia, brak kontraktów, długie godziny pracy, brak ochrony przy stosowaniu pestycydów oraz przemoc uwarunkowaną płcią. Praktyki te dotyczyły zwłaszcza pracownic migracyjnych. Większość produktów które były uprawiane na badanych plantacjach to warzywa: m.in. bakłażany, pomidory, cukinie, karczochy, marchew, pieczarki. Żywność ta trafia na rynek UE i jest sprzedawana w setkach supermarketów, w których codziennie robimy zakupy!
 
 
 
 
POMARAŃCZE
Sok pomarańczowy to najczęściej pity sok na świecie, ale niewidzialnymi składnikami tego ulubionego śniadaniowego napoju są niesprawiedliwość i cierpienie. Z 50 milionów ton pomarańczy zbieranych rocznie, 86% przetwarza się na sok. Największym jego odbiorcą jest UE. Większość pomarańczy, z których jest produkowany, pochodzi z Brazylii. Owoce są uprawiane na ogromnych monokulturowych plantacjach, na których używa się sporej ilości pestycydów. Wśród pracowników i pracownic częste są problemy zdrowotne, ze względu na trudne warunki pracy i bardzo niskie płace. Rolnicy są bezbronni wobec trzech wielkich koncernów skupujących ich produkty, wielokrotnie oskarżanych o tworzenie karteli, korupcję i działania antyzwiązkowe. Koncentrat soku pomarańczowego jest transportowany statkami, potem butelkowany, a otrzymany sok -  sprzedawany przez sieci supermarketów po jak najniższych cenach. Długa droga, którą musi pokonać, przyczynia się do zmian klimatu i powoduje zanieczyszczenie środowiska.
 
 
 
OLEJ PALMOWY
Połowa produktów w supermarketach zawiera olej palmowy (np. czekoladowa pasta do smarowania, ciastka, mydła), więc konsumentkom i konsumentom bardzo trudno unikać takich wyrobów. Najwięcej oleju palmowego w UE wykorzystuje się w biopaliwach, a wiele kupowanych przez nas produktów jest transportowanych pojazdami zasilanymi wytworzonym z niego paliwem. Do problemów związanych ze zwiększaniem areału monokulturowych plantacji palm olejowych należą wylesienie, utrata bioróżnorodności i degradacja środowiska, zawłaszczanie ziemi i łamanie praw rdzennej ludności, częste stosowanie niebezpiecznych pestycydów i naruszanie praw pracowniczych. Certyfikaty takie jak RSPO okazały się niewystarczające, jeśli chodzi o sposób interpretacji i egzekwowania zakładanych w nich standardów. (Dotyczy to głównie Ameryki Środkowej, np. Gwatemali)
 
 
 
MIĘSO
Chociaż liczba farm hodowlanych w Unii Europejskiej w ostatnich dekadach spada, produkcja mięsa w wielu krajach stale rośnie. Dużą skalę produkcji osiąga się dzięki olbrzymim fermom przemysłowym, na których stłoczona jest ogromna liczba zwierząt. Przemysłowa produkcja mięsa wiąże się z problemami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi. Jedną z jej konsekwencji jest koncentracja łańcuchów dostaw, prowadząca do powstawania coraz większych ferm przy mniejszej liczbie rolników i ras zwierząt hodowlanych. Ten model produkcji zbija ceny, przez co wielu drobnych rolników nie wytrzymuje konkurencji. Ponadto produkcja mięsa w gigantycznych, zatłoczonych hodowlach zwiększa odporność bakterii na antybiotyki, powoduje zanieczyszczenia powietrza i wody, potęguje wylesianie, utratę bioróżnorodności i zawłaszczanie ziemi pod uprawę soi na paszę dla zwierząt. Przemysłowa produkcja przyczynia się również do zmian klimatu, bo odpowiada za znaczną część emisji gazów cieplarnianych.
 
 
 
JAJKA
W 2019 roku w UE hodowano około 365 milionów kur niosek. Wśród europejskich hodowców kur niosek, a także królików i świń, rozpowszechnioną praktyką jest chów klatkowy. To taki system chowu, w którym zagęszczenie zwierząt jest bardzo duże i mają one bardzo ograniczoną swobodę ruchu. Ten uprzemysłowiony proces produkcji wiąże się z wysokimi kosztami dla zwierząt i środowiska. Warunki chowu oraz związane z nimi praktyki gospodarowania mają bezpośredni i pośredni wpływ nie tylko na zdrowie i dobrostan zwierząt, ale także na ślad ekologiczny hodowli oraz ekonomiczne i społeczne efekty ich działalności.
 
 
 
 
 
KAWA
Kawa to ulubiony napój milionów ludzi na całym świecie, ale produkcja ziarna kawy na wielką skalę wiąże się z drastycznymi konsekwencjami społecznymi i ekologicznymi. Powszechnym problemem przy uprawie kawy jest praca dzieci, często na plantacjach pracują całe rodziny. Płace zbieraczy i zbieraczek kawy są zazwyczaj bardzo niskie, a wielu i wiele z nich pracuje w bardzo trudnych warunkach – często niewolniczą pracą spłacając długi. Zazwyczaj praktykuje się uprawianie kawy w pełnym słońcu zamiast w ramach agroleśnictwa, co prowadzi do wylesiania i znacząco przyczynia się do zmian klimatu. Intensywne stosowanie pestycydów i uprawy monokulturowe stanowią zagrożenie dla bioróżnorodności.
 
 
 
 
 
KAKAO
Cocoa Barometer z 2020 r. pokazuje, że chociaż wprowadzane są środki na rzecz poprawy warunków pracy w produkcji kakao, często są one niewystarczające.
Głównym problemem jest tu praca dzieci, dotycząca około 1,5 miliona nieletnich, z czego 94% przypadków dotyczy pracy dzieci w najgorszej formie. Inne problemy to duże zużycie pestycydów, wylesianie i degradacja ziemi, ale także kwestie społeczne, takie jak ubóstwo, nierówności płci, brak dostępu do edukacji, łamanie praw pracowniczych i niewolnicze warunki pracy.
 
 
 
 
 
BANANY
Unia Europejska jest zdecydowanie największym importerem bananów na świecie. Owoce te uprawia się głównie w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce. Jednak warunki produkcji wiążą się z licznymi problemami, szczególnie dla lokalnych rolników. Na przykład pracownicy plantacji bananów w Ekwadorze mówią o nieprzyzwoicie niskich płacach i braku wynagrodzenia za nadgodziny. W dodatku to praca prekaryjna, związana z dużą niepewnością, bo pracodawcy nie oferują stałego zatrudnienia, a pracownicy często dostają jedynie kontrakty krótkoterminowe. Brakuje środków i sprzętów ochronnych przy stosowaniu niebezpiecznych pestycydów. Częste są również przypadki nękania związkowców. Te niepewne i niebezpieczne warunki pracy są szczególnie dotkliwe dla kobiet. Znane certyfikaty, takie jak Rainforest Alliance, nie zawsze gwarantują poszanowanie praw człowieka na plantacjach bananów. Szerokie stosowanie pestycydów przyczynia się także do zanieczyszczenia wody i powietrza oraz do utraty bioróżnorodności.