Spotkanie studentów/ek i aktywistów/ek w ramach projektu Moja Rewolucja
Wtorek, 19.03.2019. Katarzyna Salus
Spotkanie studentów/ek i aktywistów/ek w ramach projektu Moja Rewolucja
Jakie problemy wiążą się w produkcją i konsumpcją żywności, ubrań i butów? Czym zajmują się organizacje pozarządowe i co powinno się zmienić by świat stał się lepszym miejscem? Właśnie o tym rozmawiali studenci/tki i aktywiści/tki na ostatnim spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu "Moja rewolucja"
Spotkanie ze studentami/tkami i aktywistami/tkami odbyło się 16 marca w siedzibie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie w Krakowie. Uczestnicy i uczestniczki analizując aktualną sytuację związaną z produkcją i często nadmierną konsumpcją rzeczy codziennego użytku wyobrębnili sporo problemów, które wg nich wymagają naprawy.
 
Aktywiści/tki uważają, że należy położyć nacisk na kwestię Odnawialnych Źródeł Energii i wprowadzić obowiązkowe kaucjonowanie opakowań. Ważne są dla nich także prawa zwierząt - postulują zaostrzenie kar dla osób znęcających się nad zwierzętami oraz zakaz pseudo hodowli, do której dochodzi w sklepach zoologicznych.
 
Istotne są dla nich także kwestie związane z wolnością wyznania, orientacji seksulanej i prawem decydowania w kwestiach światopoglądowych. Uważają, że konieczna jest legalizacja związków partnerskich, powszechna, obowiązkowa i rzetelna edukacja seksualna oraz kontrolowana legalizacja marihuany połączona z właściwą edukacją dotyczącą zagrożeń. Postulują powszechne prawo do eutanazji i aborcji oraz odpowiednią edukację w zakresie zdrowia psychicznego i łatwiejszy dostęp do odpowiednich poradni. Uważają również, że potrzebne są zajęcia w szkołach, które uczyć będą bezpiecznego i świadomego korzystania z technologii, pojawił się także pomysł wprowadzenia "Erasmusa" dla nauczycieli.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Moja rewolucja". Planowane są kolejne spotkania z młodymi aktywistami i aktywistkami. Z grup obecnych na warsztatach wyłonimy 20 osób, które pojadą z nami do Brukseli i Wiednia, gdzie wraz z młodzieżą z innych krajów wypracują "Manifest zmian".
 
Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu. Tematycznie projekt koncentruje się na upamiętnieniu przemian społecznych i manisfestacji ruchów kontrkulturowych z 1968 roku. Zastanowimy się nad poziomem świadomości i kwestii zaangażowania konsumentów na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, uczciwego handlu, braku odpadów itd.
 
_____________________________________________________________________________________________
Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odµwież i spróbuj ponownie
Podobne artykuły
Krakowska młodzież myśli o środowisku. Warsztat w ramach projektu "Moja rewolucja"
Czym jest odpowiedzialna konsumpcja? Czym są prawa człowieka i dążenie do równouprawnienia? Jakie problemy współczesnego świata jak najszybciej wymagają rozwiązania? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć krakowscy gimnazjaliści, podczas warsztatu zorganizowanego w ramach projektu "Moja rewolucja".
Moja odpowiedzialna rewolucja - zaproszenie na warsztat
Chcesz zaangażować się w kampanie na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji, poznać ludzi, którzy myślą podobnie jak Ty, pojechać z nami do Wiednia czy Brukseli i razem przyczynić się do zmian społecznych? Masz nie więcej niż 25 lat? Jeśli tak, to ten warsztat jest dla Ciebie!
Młodzieżowy Manifest zmian przekazany posłom w Brukseli
7 listopada młodzież z Polski, Włoch, Słowenii i Austrii, podczas "okrągłego stołu" w Parlamencie Europejskim przedstawiła posłom i posłankom "Manifest zmian", czyli listę wypracowanych na kilku spotkaniach postulatów. Współorganizatorem spotkania był m.in. europoseł Bogdan Wenta.
Warsztaty, spotkania i wspólne szukanie rozwiązań dla problemów współczesnej Europy. Tym zajmowała się młodzież na wrześniowym spotkaniu w Wiedniu.
Większa tolerancja, otwartość kulturowa, zapobieganie dyskryminacji i lepsza opieka medyczna. To tylko niektóre z postulatów wypracowanych przez młodych Europejczyków i Europejki na konferencji Bolonii.  
23 maja, w krakowskiej siedzibie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie spotkało się kilkunastu uczniów i uczennic oraz aktywistek i aktywistów z Małopolski. Grupa, która została wyłoniona spośród uczestników i uczestniczek trzech zorganizowanych przez Fundację spotkań, stworzyła wspólny Manifest Zmian.