Moja Odpowiedzialna Rewolucja. Warsztat z aktywistkami i aktywistami
Czwartek, 28.03.2019. Katarzyna Salus
 Moja Odpowiedzialna Rewolucja. Warsztat z aktywistkami i aktywistami
Ekonomia zamkniętego obiegu, idea foodsharingu i ograniczenie przemysłowego chowu zwierząt. To tylko niektóre z postulatów wysuniętych przez młodzież podczas krakowskiego spotkania w ramach projektu Moja Rewolucja.
Na warsztacie "Moja Odpowiedzialna Rewolucja", który odbył się 22 marca w Ambasadzie Krakowian, pojawiło się niemal 30 aktywistek i aktywistów z Małopolski. Grupa została podzielona na 4 mniejsze, które miały za zadanie wypracować listę postulatów i zmian związanych z zagadnieniem żywności (2 grupy) oraz z problematyką produkcji odzieży i obuwia (2 grupy).
 
Uczestniczki i uczestnicy warsztatu zauważyli potrzebę gruntownej edukacji dot. ekologii i świadomości konsumenckiej. Postulowano również wprowadzenie nakazu używania przez producentów opakowań biodegradowalnych i rezygnację z plastiku. Dyskutowano nad pomysłem wprowadzenia regulacji prawnych, np. likwidacji podatku VAT od darowizn oraz wprowadzenie ulg podatkowych dla restauracji czy sklepów dzielących się jedzeniem oraz dla lokalnych producentów.
 
Aktywistki i aktywiści zaproponowali wprowadzenie zakazu lub ograniczenia stosowania szkodliwych chemicznych środków ochrony roślin. W kontekście problemów społecznych i środowiskowych związanych z produkcją dóbr codziennego użytku (np. ubrania czy buty) postulowali kontrolę łańcucha dostaw w celu poprawienia zycia pracowników z krajów rozwijających się oraz wprowadzenie obowiązku rzetelnej informacji i transparentności firm.
 
Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach projektu "Moja rewolucja". Planowane są kolejne spotkania z młodymi aktywistami i aktywistkami. Z grup obecnych na warsztatach wyłonimy 20 osób, które pojadą z nami do Brukseli i Wiednia, gdzie wraz z młodzieżą z innych krajów wypracują "Manifest zmian".
 
Projekt „Moja rewolucja” jest realizowany przez Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Austrii (Südwind), Włoch (GVC) i Słowenii (Focus) oraz z władzami lokalnymi w Bolonii i Instytutem Edukacji Dorosłych z Wiednia. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem projektu. Tematycznie projekt koncentruje się na upamiętnieniu przemian społecznych i manisfestacji ruchów kontrkulturowych z 1968 roku. Zastanowimy się nad poziomem świadomości i kwestii zaangażowania konsumentów na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji, uczciwego handlu, braku odpadów itd.
__________________________________________________________________________________________
Projekt "Moja rewolucja" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treści w projekcie odpowiada Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, poglądy w ramach jego wyrażane niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odµwież i spróbuj ponownie
Podobne artykuły
Spotkanie studentów/ek i aktywistów/ek w ramach projektu Moja Rewolucja
Jakie problemy wiążą się w produkcją i konsumpcją żywności, ubrań i butów? Czym zajmują się organizacje pozarządowe i co powinno się zmienić by świat stał się lepszym miejscem? Właśnie o tym rozmawiali studenci/tki i aktywiści/tki na ostatnim spotkaniu zorganizowanym w ramach projektu "Moja rewolucja"
Krakowska młodzież myśli o środowisku. Warsztat w ramach projektu "Moja rewolucja"
Czym jest odpowiedzialna konsumpcja? Czym są prawa człowieka i dążenie do równouprawnienia? Jakie problemy współczesnego świata jak najszybciej wymagają rozwiązania? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć krakowscy gimnazjaliści, podczas warsztatu zorganizowanego w ramach projektu "Moja rewolucja".
Moja odpowiedzialna rewolucja - zaproszenie na warsztat
Chcesz zaangażować się w kampanie na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji, poznać ludzi, którzy myślą podobnie jak Ty, pojechać z nami do Wiednia czy Brukseli i razem przyczynić się do zmian społecznych? Masz nie więcej niż 25 lat? Jeśli tak, to ten warsztat jest dla Ciebie!
7 listopada młodzież z Polski, Włoch, Słowenii i Austrii, podczas "okrągłego stołu" w Parlamencie Europejskim przedstawiła posłom i posłankom "Manifest zmian", czyli listę wypracowanych na kilku spotkaniach postulatów. Współorganizatorem spotkania był m.in. europoseł Bogdan Wenta.
Większa tolerancja, otwartość kulturowa, zapobieganie dyskryminacji i lepsza opieka medyczna. To tylko niektóre z postulatów wypracowanych przez młodych Europejczyków i Europejki na konferencji Bolonii.  
23 maja, w krakowskiej siedzibie Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie spotkało się kilkunastu uczniów i uczennic oraz aktywistek i aktywistów z Małopolski. Grupa, która została wyłoniona spośród uczestników i uczestniczek trzech zorganizowanych przez Fundację spotkań, stworzyła wspólny Manifest Zmian.