Informacje dla firm: Chemikalia
Każda firma będąca dostawcą, np. produkująca, importująca, dystrybuująca lub sprzedająca artykuły ma prawo wiedzieć i obowiązek informować na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) w oferowanych przez nią wyrobach. Artykuł 33 rozporządzenia REACH stanowi, że dostawcy wyrobów zawierających SVHC w stężeniu powyżej 0,1% wagowo muszą przekazać odbiorcom informacje o tej zawartości, a także instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania wyrobu. Artykuł ten ustanawia także prawo konsumenta do żądania i uzyskania takich informacji od każdego dostawcy w łańcuchu dostaw. Projekt Pytaj o Chemię pomaga wypełnić ten obowiązek i zoptymalizować komunikację z konsumentami poprzez bazę danych i aplikację na urządzenia mobilne.