Global Organic Textile Standard (GOTS)
GOTS to certyfikat dla produktu obejmujący cały łańcuch produkcji począwszy od surowców, poprzez tekstylia naturalne (bawełna, jedwab, len, konopie) na odzieży skończywszy. Utworzony został przez International Working Group on Global Organic Textile Standard (IWG), grupę roboczą skupiającą organizacje z Europy, USA i Japonii zajmujące się certyfikowaniem i oznaczaniem produktów przyjaznych środowisku.
 
Wyróżniamy dwie kategorie oznaczenia GOTS:
organic (ekologiczne) – takie oznaczenie GOTS przyznaje produktom, które składają się w co najmniej 95% z certyfikowanych włókien ekologicznych,
made with (x%) organic (wyprodukowane z użyciem (x%) surowców ekologicznych) – produkt musi zawierać minimum 70% certyfikowanych włókien ekologicznych. W tym przypadku dopuszcza się maksymalnie 10% włókien syntetycznych. Do produkcji skarpetek, legginsów i odzieży sportowej można wykorzystać do 25% włókien syntetycznych.
 
Jeśli zastosowany surowiec pochodzi z pól w okresie przejściowym, które przez przynajmniej 12 miesięcy były zarządzane zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i pozostają pod kontrolą ciał certyfikujących, dopuszczalne są oznaczenia organic in conversion oraz made with (x%) organic in conversion.
 
MOCNE STRONY
 
Najlepszy w branży, całościowy certyfikat obejmujący wszystkie etapy produkcji wyrobów z tkanin naturalnych (od surowca poprzez gotowy produkt). Bardzo rygorystyczne kryteria środowiskowe. Weryfikowany przez niezależne instytucje spełniające kryteria akredytacyjne IFOAM lub standardy ISO 65. Audyty odbywają się przynajmniej raz do roku poprzez kontrolę dokumentów i inspekcje w miejscach produkcji (w tym inspekcje niezapowiedziane). Sposób weryfikacji kryteriów ekologicznych został dokładnie opisany w dokumentach GOTS. GOTS wspiera gospodarstwa w okresie przejściowym (przechodzące na uprawę ekologiczną).
 
SŁABE STRONY
 
Kryteria społeczne są mniej jasne. Nie ma wyraźnie określonej procedury weryfikowania zgodności z kryteriami społecznymi opisanymi w dokumentach. Standardy dot. warunków pracy dotyczą tylko etapu obróbki i przetwarzania (brak kryteriów dla etapu uprawy surowca!). Nie gwarantują też płacy wystarczającej na życie.
 
KRYTERIA
 
OPIS
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku Końcowy produkt musi zawierać surowce pochodzące w co najmniej 95% (lub 70%) z upraw ekologicznych lub upraw w okresie przejściowym (czyli takich, na których m.in. nie stosuje się nawozów sztucznych, pestycydów, herbicydów oraz nasion modyfikowanych genetycznie). Nie może zawierać żadnych domieszek włókien konwencjonalnych tego samego surowca.
Produkcja przyjazna środowisku Niskie zużycie środków chemicznych na wszystkich etapach produkcji. Stosowane środki chemiczne muszą spełniać podstawowe wymagania dotyczące nietoksyczności i biodegradowalności. Konieczny jest sprawnie działający system oczyszczania ścieków.   Zakaz stosowania metali ciężkich, alergenów, GMO (organizmów modyfikowanych genetycznie), chromu, niklu, miedzi, formaldehydów, PCV, wybielaczy zawierających chlorki i bromki.
Standardy pracy Minimalne standardy dot. przestrzegania warunków pracy zgodnie z niektórymi konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy(1). Brak kryteriów dot. płacy wystarczającej na życie (GOTS wymaga od producenta spełniania krajowych norm prawnych lub wzorcowych standardów obowiązujących w branży – jeśli są wyższe od krajowych).
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw Nie obejmuje.
Więcej o kryteriach GOTS można przeczytać bezpośrednio na stronie:
www.global-standard.org/images/stories/gots-version3_01march2011.pdf
  

(1) Zakaz pracy dzieci, zakaz pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji. Dodatkowo wszyscy pracownicy mają możliwość zrzeszania się, nie są zmuszani do pracy w nadgodzinach, są legalnie zatrudnieni oraz mają zagwarantowane bezpieczne warunki pracy.