Soil Association
Soil Association to certyfikat dla produktu obejmujący cały łańcuch produkcji, począwszy od surowców, poprzez tekstylia naturalne (bawełna, jedwab, len, konopie, różne rodzaje wełny, skóra) na odzieży skończywszy. Certyfikat przyznawany jest przez niezależną brytyjską organizację pozarządową – Soil Association. Organizacja ta była jednym z członków założycieli GOTS i jej standardy w zakresie tekstyliów i odzieży są takie same jak standardy GOTS. Produkty z certyfikatem Soil Association można znaleźć głównie w Wielkiej Brytanii.
 
MOCNE STRONY
 
Certyfikat spełnia rygorystyczne kryteria środowiskowe GOTS. W Wielkiej Brytanii audyty przeprowadza Soil Association Certification Limited (SACL), spółka zależna w całości i należąca do Soil Association. W innych krajach Soil Association współpracuje z niezależnymi organizacjami spełniającymi kryteria akredytacyjne IFOAM.
Inspekcje upraw, hodowli i firm odbywają się przynajmniej raz w roku. Soil Association twierdzi, że przeprowadza także losowe inspekcje, które mogą być niezapowiedziane. Więcej informacji – zob. opis certyfikatu GOTS.
 
SŁABE STRONY
 
Zob. opis certyfikatu GOTS.
 
KRYTERIA
 
OPIS
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku
 
Tak jak w GOTS.
Produkcja przyjazna środowisku
 
Tak jak w GOTS.
Standardy pracy
 
Tak jak w GOTS.
Sprawiedliwy Handel
 
Nie obejmuje (są plany w tym zakresie na przyszłość).
Przejrzystość łańcucha dostaw
 
Tak jak w GOTS.
Więcej o kryteriach Soil Association można przeczytać bezpośrednio na stronie: www.sacert.org/Gettingcertified/Whatwedo/Organictextiles/tabid/1175/language/en-US/Default.aspx