Fair Wear Foundation (FWF)
Fair Wear Foundation (FWF) to inicjatywa wielostronna, do której przystępują firmy pragnące poprawiać warunki pracy w fabrykach, w których szyta jest odzież. Zapoczątkowana została w Holandii z inicjatywy Clean Clothes Campaing. Członkami FWF są firmy, fabryki, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia branżowe i związki zawodowe. FWF zrzesza ok. 80 firm, w tym m.in. Continental Clothing Co., McGregor, Jack Wolfskin, Mammut.
 
MOCNE STRONY
 
Firmy członkowskie są zobowiązane przeprowadzić audyty wewnętrzne u 90% swoich dostawców w ciągu 3 lat od przystąpienia do inicjatywy. W kolejnych latach firmy muszą przeprowadzać audyty u wszystkich swoich dostawców przynajmniej raz w roku. FWF prowadzi także zewnętrzne audyty weryfikacyjne w fabrykach i biurach firm członkowskich. 10% dostawców zostaje skontrolowanych w ciągu 3 lat przez audytorów FWF. Kontrole są bardzo szczegółowe (przeciętny audyt trwa ok. 10 dni) i przeprowadzane przez zespół 3 lokalnych audytorów przeszkolonych przez FWF i wybranych przez lokalnych partnerów tej inicjatywy. W ramach kontroli przeprowadza się także wywiady z pracownikami poza terenem fabryki. FWF jest silnie zaangażowane we wzmocnienie pozycji pracowników, m.in. poprzez wprowadzenie mechanizmu składania skarg dla pracowników fabryk odzieżowych swoich członków. Ponadto sprawdza praktyki zakupowe firm i sporządza raporty z postępów w tym zakresie. FWF stawia na współpracę z dostawcami zamiast na ich kontrolowanie i karanie.
  
SŁABE STRONY
 
Certyfikat ogranicza się do etapu CMT (cut, make, trim – krojenie, szycie, wykończenie). Brak szczegółowego raportowania na poziomie pojedynczych firm i dostawców, co jak twierdzi FWF wynika z konieczności zachowania zasady poufności w biznesie oraz bezpieczeństwa pracowników. Nikt poza pracownikami danej firmy, w tym żaden przedstawiciel organów zarządzających FWF, nie ma dostępu do szczegółowych danych biznesowych konkretnej firmy, takich jak np. rejestr dostawców. Audyty przeprowadzane są tylko w fabrykach; pracujący w domu nie są brani pod uwagę.
  
KRYTERIA
 
OPIS 
 
  OCENA
 
Surowce przyjazne środowisku
 
Nie obejmuje.
Produkcja przyjazna środowisku Nie obejmuje.
Standardy pracy FWF odwołuje się do standardów pracy przedstawionych w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy.(1)
FWF wymaga też zapewnienia pracownikom płacy wystarczającej na życie.
Sprawiedliwy Handel Nie obejmuje.
Przejrzystość łańcucha dostaw FWF sporządza raporty na poziomie całej inicjatywy, bez szczegółowych informacji na poziomie konkretnych firm i dostawców. Zobowiązuje jednak swoich członków do publikowania szczegółowych rocznych raportów społecznych w określonym formacie oraz raportów z audytów systemu zarządzania, które przedstawiają szczegóły dotyczące realizacji wymogów FWF w każdej firmie członkowskiej.  
Więcej o kryteriach FWF można przeczytać bezpośrednio na stronie: fairwear.org/labour-standards
 

(1) Zakaz pracy dzieci, zakaz pracy przymusowej, zakaz dyskryminacji. Dodatkowo wszyscy pracownicy mają możliwość zrzeszania się, nie są zmuszani do pracy w nadgodzinach, są legalnie zatrudnieni oraz mają zagwarantowane bezpieczne warunki pracy.